home_img1

Company Network
zhxmjD Tianjin Division
zhxmjD Tianjin Division zhxmj Tianjin Land Port Logistics Co., Ltd. zhxmjD Tianjin logistics Centre
zhxmjD Langfang Branch zhxmjD Tianjin Property Service Centre zhxmjD Trading Branch
zhxmj Tianjin Lutong Logistics Co., Ltd. zhxmjD Tianjin Chubao Branch zhxmj Microfinance (Tianjin) Co., Ltd.
zhxmjD Tianjin Tanggu Branch China National Materials Storage & Transportation Corp,Tianjin Co.,Ltd. zhxmjD Tianjin Xingang Branch
zhxmjD Liaoning Division
zhxmjD Liaoning Division zhxmjD Shenyang Logistics Centre zhxmj Development (Shenyang) Logistics Co., Ltd.
zhxmjD Shenyang Tiexi Branch zhxmjD Dalian Branch zhxmjD Shenyang Shenbei Branch
Shenyang Zhiyun Storage Co., Ltd. China Chengtong Commodity Trade Co., Ltd.
zhxmjD Shaanxi Division
zhxmjD Shaanxi Division zhxmjD Xi’an Branch zhxmjD Xianyang Logistics Centre
zhxmjD Xi’an Dongxing Branch zhxmjD Xi’an Logistics Centre
zhxmjD Henan Division
zhxmjD Henan Division zhxmj Henan Bonded Logistics Co., Ltd. zhxmjD Luoyang Branch
zhxmjD Zhengzhou Nanyangzhai Branch zhxmj Zhengzhou Logistics Co., Ltd. zhxmjD Zhengzhou Logistics Centre
zhxmj Luoyang Logistics Co., Ltd. zhxmj Zhengzhou Land Port Logistics Co., Ltd. Hengke IoT System Corporation of zhxmj
zhxmjD Shanghai Division
zhxmjD Shanghai Division zhxmj Development (Shanghai) Co., Ltd Wusong Branch zhxmj Shanghai Logistics Co., Ltd.
zhxmjD Nanjing Division
zhxmj Nanjing Intelligence Logistics Technology Co., Ltd. Market Branch of zhxmj Nanjing Logistics Co., Ltd. Binjiang Logistics Centre of zhxmj Nanjing Logistics Co., Ltd.
zhxmj Nanjing Logistics Co., Ltd. Distribution Branch of zhxmj Nanjing Logistics Co., Ltd.
zhxmjD Wuxi Division
zhxmj Wuxi Logistics Co., Ltd. zhxmjD Wuxi Logistics Centre
zhxmjD Chengdu Division
zhxmjD Chengdu Logistics Co., Ltd. zhxmjD Chengdu Tian Yi Branch zhxmjD Chengdu Tian Er Branch
zhxmjD shanxi Division
zhxmj Shouyang Co., Ltd. zhxmj Jinzhong Logistics Co., Ltd. zhxmj Shanxi Pingyang Logistics Co., Ltd.
zhxmjD Guangzhou Division
Guangdong zhxmj Shengshi-Zhaobang LogisticsCo., Ltd. Guangzhou zhxmj International Freight Forwarding Co., Ltd. China National Materials Storage And Transportation (Guangzhou) International Trade Co., Ltd.
China National Materials Storage and Transportation Guangzhou Co., Ltd.
zhxmjD shandong Division
zhxmj Qingzhou Logistics Co., Ltd. Qingdao Branch of zhxmj Development Co., Ltd. zhxmj Qingdao Logistics Co., Ltd.
zhxmjD wuhan Division
zhxmjD Hankou Branch
zhxmjD hebei Division
zhxmj Hebei Logistics Co., Ltd.
zhxmjD beijing Division
zhxmj Intelligent Technology Co.,Ltd.
zhxmjD hengyang Division
zhxmjD Hengyang Branch

XML 地图